top of page
Forfatter til undervisning.jpg

HUSKUNSTNER

Jeg kan hyres som "Huskunstner", en ordning hvor jeg kommer ud på institutioner og fører elever igennem kreative processer, såsom: Lydkunst, Nye Ord, Stopmotion, Streetart, design, etc. En kunstner kan vende alt på hovedet og skabe nyt, i processer hvor intet er rigtigt eller forkert. Der opstår et frirum og med rette "guiding" kan kunsten komme ned på jorden.

Lidt info

om ordningen

Statens Kunstfond yder støtte til Huskunstnerforløb, som er baseret på et partnerskab mellem institution og kunstner og hvor institutionen er medfinansierende. Beløbet skal fremgå af budgettet.
Institutionens 25 % medfinansiering af kunstnerhonoraret skal konkretiseres i budgetskemaet. De 25 % medfinansiering må ikke budgetteres med midler, der direkte eller indirekte stammer fra Statens Kunstfond eller fra kunstneren/kunstnerens produktionsselskab, men skal komme fra institutionen selv eller dennes offentlige tilskudsgiver. Kravet om reel medfinansiering fra institutionens side er for at sikre huskunstnerforløbets forankring i institutionen.

Der gives ikke støtte til:

  • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker.

  • Produktion, udsmykningsopgaver o. lign.

  • Semesteransatte gæstelærere.

  • Rene socialpædagogiske projekter, men alene huskunstnerforløb, der er tilrettelagt på kunstens præmisser.

  • Tilskud med tilbagevirkende kraft.

  • Projekter, som ikke lever op til ordningens formål og kriterier.

Du kan søge om at få dækket op til 75 % af kunstnerhonorar, herunder timer til forberedelse.

Minimumhonorar er 20.000 kr.
Evt. udgifter til kunstnerens transport og ophold, materialer mv. forudsættes afholdt af institutionen.  

bottom of page