top of page

UNDERVISNING

Jeg underviser flere steder i tegning og maling. Ældre på plejehjem, børn og voksne, med den overbevisning at alle, uanset alder og erfaring, kan lære at tegne og male. Som kunstlærer er jeg inspireret af Rudolf Steiners tanker om pædagogik, men er ikke dogmatisk.

Jeg underviser både i klassiske teknikker,  lys, skygge, form og farvelære, og omvendt, hvor der ingen faste regler eller rammer er, men hvor bearbejdningen af en ide, og den kreative proces er i fokus. Jeg bruger forskellige teknikker til at få hjernen slået fra og åbnet op for den kreative kraft og kilde vi alle kan få adgang til. Til dette bruger jeg øvelser, som f.eks. krusedulle og blindtegning, hvor man ikke må kigge på papiret, mens man tegner. Jeg laver desuden oplæg om kunsthistorie og samtidskunst. Og lægger op til at skabe en tillidsfuld ramme for konstruktiv kritik og feedback i den kreative proces.  Her er intet rigtigt eller forkert. Alle stilarter kan være  inspirerende! Via kunstgrebs-øvelser, samtale og debat bliver vi klogere på os selv og hinanden, kunsten og samtiden.

Ørestad Plejecenter, som  er profilplejecenter med Kunst og Kultur som profil, har givet flg. udtale om et portrætkursus forløb jeg lavede med de ældre beboere:

Vi var spændte på hvordan 15 gange med portrættegning ville forløbe. For deltagerne, alle beboere på Ørestad Plejecenter, var det for de flestes vedkommende,  første gang de prøvede at tegne. Det var meget overraskende hvor optagne af det, de blev.
Mikkeline Gudmand-Høyer skaber en tillidsfuld ramme, hvor alle føler sig godt tilpas. Vi får forelagt store og små kunstneres værker og taler om kunst. Derefter prøver vi kræfter med forskellige teknikker, blyant, oliekridt, akvarel og kul. Hver gang slutter vi med at kigge på de enkeltes tegninger. Mikkeline finder noget positivt i alles tegninger, og deltagernes selvtillid vokser hver eneste gang. Selv at skabe noget er stort, når man er i en alder og livssituation, hvor mange afvikler færdigheder.  Som en deltager sagde: ”Man er glad hele dagen, når man har været her nede og tegne”-  og: “Tænk at man kan gå på kunstkursus, når man bor på plejehjem, det havde jeg aldrig troet”
En stor succes som vi gerne gentager.

Helle Willum Jensen
kulturpilot

KUNSTWORKSHOP PÅ PLEJECENTER

En gang om ugen mødes en gruppe ældre beboere på Ørestad Plejecenter

for at deltage i en kunstworkshop, hvor jeg underviser dem i at tegne og male og holder oplæg om kunsthistorie.

Radio 24syv kom forbi og lavede en lille montage. Lyt selv!

Tryk på den lyserøde stribe her:

bottom of page